Tekniske løsninger for

Rent vann og miljø

siden 1973

Våre løsninger

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og stabil vannforsyning er grunnleggende for et fungerende samfunn. Behandling av avløpsvann er kritisk for å bevare et godt miljø. Ea Driftskontroll sikrer stabil drift og sikker varsling ved avvik.

Trondheim sett fra luften

Oppgradering Trondheim kommune

IPJ oppgraderer driftskontrollanleggene i Trondheim kommune. Etter en omfattende anbudskonkurranse med åtte påmeldte firma, har IPJ inngått en avtale om oppgradering av alle anlegg, framtidig vedlikehold, drift og beredskap. Kontrakten har en ramme på 26 mill.kr.

Telenor – Smart kommune

Digitale løsninger skaper gode brukeropplevelser for innbyggerne og gir en enklere arbeidsdag for ansatte i kommunen. I konseptet Smart kommune har Telenor partneravtaler med landets fremste fagmiljø innen digitale løsninger. IPJ er Telenors partner innen driftskontroll av vann- og avløpsanlegg. Her diskuterer Sofia Tropé, forretningsutvikler innen IoT hos Telenor, fremtidens vannovervåking med Dagfinn Sten, daglig leder hos IPJ.