Tekniske løsninger for

Rent vann og miljø

siden 1973

Ny, langsiktig eier av IPJ

Finn ut mer

Våre løsninger

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og stabil vannforsyning er grunnleggende for et fungerende samfunn. Behandling av avløpsvann er kritisk for å bevare et godt miljø. Ea Driftskontroll sikrer stabil drift og sikker varsling ved avvik.

Ea Driftssentral v2.22

Ea Driftssentral er nå tilgjengelig i versjon 2.22. Sammen med ny VPN-klient håndterer oppdateringen endringene som kommer i Windows 10 (ver. 2004). Programpakken har også en rekke ytelesforbedringer og rettelser.

Sikkerhetskultur i vann og kraftsektorene

Norsk senter for informasjonssikring NorSIS har gjennomført en kartlegging av sikkerhetskulturen i vann og kraftsektoren. Det er første gang at det er gjennomført en undersøkelse med dette omfanget i disse sektorene.