Tekniske løsninger for

Rent vann og miljø

siden 1973

Brukerkonferansen 2020

Finn ut mer

Våre løsninger

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og stabil vannforsyning er grunnleggende for et fungerende samfunn. Behandling av avløpsvann er kritisk for å bevare et godt miljø. Ea Driftskontroll sikrer stabil drift og sikker varsling ved avvik.

Dataflyt når Ea Databank er utvidet med Amazon Web Services (AWS)

Nyheter i Ea Driftssentral v2.21

Ea Driftssentral er nå tilgjengelig i versjon 2.21. Fire punkter vi vil trekke fram er datautveksling via nettsky, kartmarkering av tilstander, varsel om utfall og løsrevet verdivindu.

Sikkerhetskultur i vann og kraftsektorene

Norsk senter for informasjonssikring NorSIS har gjennomført en kartlegging av sikkerhetskulturen i vann og kraftsektoren. Det er første gang at det er gjennomført en undersøkelse med dette omfanget i disse sektorene.