Tekniske løsninger for

Rent vann og miljø

siden 1973

Våre løsninger

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og stabil vannforsyning er grunnleggende for et fungerende samfunn. Behandling av avløpsvann er kritisk for å bevare et godt miljø. Ea Driftskontroll sikrer stabil drift og sikker varsling ved avvik.

Brukerkonferansen 2018

Velkommen til Brukerkonferansen 14. - 15. mars, 2018.

Telenor – Smart kommune

Digitale løsninger skaper gode brukeropplevelser for innbyggerne og gir en enklere arbeidsdag for ansatte i kommunen.