Tekniske løsninger for

Rent vann og miljø

siden 1973

Brukerkonferansen 2020 - avlyst

Finn ut mer

Våre løsninger

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og stabil vannforsyning er grunnleggende for et fungerende samfunn. Behandling av avløpsvann er kritisk for å bevare et godt miljø. Ea Driftskontroll sikrer stabil drift og sikker varsling ved avvik.

Ea Driftssentral v2.22

Ea Driftssentral er nå tilgjengelig i versjon 2.22. Sammen med ny VPN-klient håndterer oppdateringen endringene som kommer i Windows 10 (ver. 2004). Programpakken har også en rekke ytelesforbedringer og rettelser.

Sikkerhetskultur i vann og kraftsektorene

Norsk senter for informasjonssikring NorSIS har gjennomført en kartlegging av sikkerhetskulturen i vann og kraftsektoren. Det er første gang at det er gjennomført en undersøkelse med dette omfanget i disse sektorene.