Tekniske løsninger for

Rent vann og miljø

siden 1973

Viktig melding: Gamle VPN-klienter må oppdateres

Finn ut mer

Våre løsninger

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og stabil vannforsyning er grunnleggende for et fungerende samfunn. Behandling av avløpsvann er kritisk for å bevare et godt miljø. Ea Driftskontroll sikrer stabil drift og sikker varsling ved avvik.

Ea Driftssentral med Azure

Ea Driftssentral v2.23

Ea Driftssentral er nå tilgjengelig i versjon 2.23. Sammen med ny VPN-klient, håndterer oppdateringen endringene som kommer i Windows 10 (versjon 20H2). Vi oppfordrer sterkt til å installere denne versjonen så du opprettholder stabil drift ved Windows-oppgraderinger.

Sikkerhetskultur i vann og kraftsektorene

Norsk senter for informasjonssikring NorSIS har gjennomført en kartlegging av sikkerhetskulturen i vann og kraftsektoren. Det er første gang at det er gjennomført en undersøkelse med dette omfanget i disse sektorene.