IPJ automasjonsingeniør

IPJ søker automasjonsingeniør

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Å levere vann av tilredstillende kvalitet er en del av vår sammfunnskritiske infrastruktur. Å behandle avløpsvann for å unngå forurensninger, er sentralt i FNs bærekraftmål. Å levere automatikk og driftskontroll innen dette fagfeltet er spennende, utfordrende og meningsfullt.

Publisert den 17 / 11 / 2021

AUTOMASJONSINGENIØR I IPJ

IPJ søker en elektro- eller automasjonsingeniør som ønsker å jobbe med hele vårt produktspekter, fra toppsystem, til PLS og instrumentering. Du vil bli en del av et kollegialt miljø med en utpreget «gjøre hverandre gode»-holdning, og manglende formell utdanning kan gjerne kompenseres med erfaring.

Nedenfor ser du noen fagfelt som inngår i stillingen som automasjonsingeniør i IPJ.

 

 

SCADA -DRIFTSKONTROLL

Toppsystemet presenterer anleggene med dynamiske prosessbilder, trendkurver for analyser og skybaserte rapporttjenester. Løsningen er et spesialprodukt for fagfeltet, og er utviklet hos IPJ. Design av bilder og rapporter, og animasjon og kobling til prosess, vil være en del av ditt arbeid.

PLS - PROGRAMMERING

IPJ benytter PLSer fra det tyske konsernet Beckhoff Automation. PLSene er svært kraftige enheter der man kan kjøre PLS-program og høynivåspråk parallelt. De er skalerbare og kjører ulike buss-systemer til ekstern io, frekvensomformere og instrumentering.

Programmering utføres i strukturert tekst i TwinCAT.

LEVERANSE OG PROSJEKT

Prosjektering og kontakt med tavlebyggere og andre leverandører, er en del av hverdagen. Ved igangkjøring vil du ha utstrakt samarbeid med prosessleverandør, elektroentreprenør og kunde. I starten vil du delta i pågående prosjekt slik at vi sikrer en god og praktisk opplæring.

HVOR HOLDER VI TIL?

KONTOR

Våre kontorer ligger like ved Omkjøringsvegen på Tunga. Utenfor sentrum, men svært sentralt uansett hvor du bor. Det er parkering med el-bil-lading, innendørs sykkelparkering, kantine og treningsrom.

Vi legger stor vekt på gode arbeidsforhold, ikke minst med at hver har sitt eget kontor. Sitter man med et vanskelig problem, er det lov å lukke døra for å tenke. Er døra åpen kan man alltids slå av en prat. Det er alltid kort veg for å dele og å løse et problem.

Om IPJ

Ingeniørfirma Paul Jørgensen as (IPJ) ble etablert i 1973 som leverandør av spesialelektronikk og datateknisk utstyr til industri og forskningsmiljø i Midt-Norge. Driftskontroll og automasjon av vann- og avløpsanlegg har vært firmaets hovedprodukt siden 1978, og 120 norske kommuner og private vannverk har til nå installert systemer fra IPJ. Firmaet er i dag en av de fremste leverandører av automasjon og driftskontroll innen kommunalteknikk. IPJ har kontor i Trondheim og betjener kunder over hele landet.

For å styrke firmaets langsiktige strategi, gikk IPJ i 2021 inn som en del av det svenske konsernet  Ernströmgruppen AB . Ernstrømgruppens forretningsmodell, ”samlet entreprenørskraft”,  bygger på lang erfaring i å kombinere mindre selskaps entreprenørånd, engasjement, effektive beslutningsveier, med finansielle ressurser, struktur og erfaringsutveksling. Ernstrømgruppen består i dag av mer enn 30 selskap med en totalomsetning på rundt 2,5 mrd. SEK og har over 1000 ansatte i Norden og Baltikum.

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Dagfinn Sten hos IPJ, tlf. 975 65 600.