Scandic Nidelven Trondheim

Brukerkonferansen 2017

Brukerkonferansen 2017 ble nok en stor suksess. Et solid arrangementet med over 100 deltakere på et av Trondheims fremste konferansehotell. Årets hovedtema var lekkasjeovervåking, et tema som alltid er aktuelt og som man aldri blir ferdig med.

Publisert den 20 / 02 / 2017

Brukerkonferansen 2017

IPJ presenterte oppbygging av lekkasjeovervåking i Ea Driftskontroll. Ved å benytte eksisterende utstyr kan man komme raskt i gang med lekkasjeovervåking.

Powel, kjent fra Gemini Va, presenterte framtidsløsninger der lekkasjer avdekkes av datamaskiner som har lært seg vannforbruksmønstre gjennom behandling av store datamengder.

Axflow og Eskeland Electronics presenterte utstyr for målinger og lekkasjesøk i ledningsnettet.

UAS Norway, den norske organisasjonen for fjernbetjente luftfartøy, orienterte om bruk av droner i kommunal drift og forvaltning.

Parallellsesjonene med foredrag om informasjonssikkerhet, nyheter innen utestasjoner, utestasjoner for lekkasjeovervåking og bruk av frekvensomformere, rundet av en intens dag.

Konferansen gikk over to dager. Fylt med faglige foredrag, befaringer og ikke minst, et av årets viktigste møtested for å treffe kollegaer fra andre kommuner.

Dersom du ikke var der, her er programmet

Allerede nå bør du sette av tid til neste års arrangement 14. og 15. mars 2018.