Brukerkonferansen 2018

Velkommen til Brukerkonferansen 14. - 15. mars, 2018.

Publisert den 17 / 01 / 2018

Onsdag 14. mars 2018

Tid Møteleder: Stephen Høgeli
09:00 Registrering og kaffe
09:15

Åpning av brukerkonferansen

Sekretær i Brukerforeningen Stephen Høgeli, IPJ Brukerforeningen

09:30 Nyheter fra IPJ

 • Ea Driftssentral og tilstandsserver. Ny funksjon i driftssentralen som viser en samlet oversikt over anleggenes tilstand.

Dagfinn Sten, IPJ AS

10:15 Vannbehandling: Koagulering og direktefiltrering med membraner

 • Inrigo AS – kort presentasjon av firmaet og fusjonen med STH Engineering AS.
 • Koagulering og direktefiltrering med membraner.
 • Et lite innblikk i Inrigos pågående prosessleveranser til Kamerun.

Bernt Ole Hagen og Viggo Andre Bjerkelund, Inrigo AS

11:30 Pause m/ kaffe, frukt
11:45 Klefstadhaugen pumpestasjon, Trondheim

 • Innkjøp, standard på stasjon og styring mm.

Ståle Fjorden, VA-prosjekt Midt-Norge AS

12:30 Diagramverktøy i Ea Sentral

 • Hvordan utnytte mulighetene i diagramverktøyet

Per Fikse, IPJ AS

13:15 LUNSJ
14:15 Ventilstyring

 • Aktuatorstyrte ventiler, muligheter og begrensninger
 • Selvregulerende kontrollventiler, muligheter og begrensninger.

Ivar Tuflåt Sjømæling, Sigum Fagerberg AS

 

15:00 Orientering parallellsesjonene, pause m/kaffe, frukt
15:15 Foredrag 1:

Lekkasjeovervåking

Dagfinn Sten

Foredrag 2:

Rapportering i Ea Databank

Trond Ole Lange

15:45 Pause m/kaffe og frukt
16:00 Foredrag 3:

Instrumentering

Jens Gunnar Olsen

Foredrag 4:

Alarmvarsling

Jan Magnar Berg

 

16:30 IPJ Brukerforeningen, Årsmøte 2018

Jfr. egen innkalling til medlemmene

19:30 Aperitiff
20:00 Konferanse middag, sosialt samvær etter middag

       

Torsdag 15. mars 2018

Tid Møteleder: Kjell Inge Reiten
07:30 Frokost / Utsjekking
09.00 Informasjon om befaring Jervan silanlegg og VIVA RA

 • Jonsvatnet inntaksarrangement, VIVA mm.

NB! Oppmøte i forelesningssal.

Tor Inge Gjelsvik, Trondheim kommune

09.30 Befaring Jervan silanlegg, VIVA RA – Trondheim kommune

Buss settes opp fra hotellet

12:00 Tilbake til Scandic Nidelven hotell

 • Utsjekking og en liten matbit / kaffe / frukt
12:15 Brukernes time

 • Nattsenking – styring av ventiler
 • Brønnøy kommune, Molde kommune – IPJ AS
 • Epa nett (vann) Magne Roaldseth, Molde kommune
13:00 Lunsj / Avslutning / Vel hjem!

 

Brukerforeningen mottar påmelding og sender samlet bestilling til Rica Nidelven Hotel.

Påmeldingsfrist: 23.02.2018

Seminaravgift, overnatting, dag pakker samt middag etter faktureres fra IPJ Brukerforeningen.

 • Konferanseavgift medlem Kr 3.000,-
 • Konferanseavgift ikke-medlem: Kr 5.000,-
 • Standard rom pr. døgn Kr 1.245,-
 • Dag pakke pr. dag (kaffe mm inkl. lunsj): Kr   660,-
 • Konferansemiddag pr. person: Kr   950,-

Benytte nedenstående link for påmelding.

https://www.sendregning.no/arrangement/298739

Evt. ta kontakt med IPJ Brukerforening v/ Stephen Høgeli Mob. 959 85 547

Du kan lese mer på Brukerforeningens hjemmeside