Brukerkonferansen 2019

Velkommen til Brukerkonferansen 27. - 29. mars, 2019

Publisert den 8 / 01 / 2019

Onsdag 27. mars 2019

 

Tid Konferansedag 1. Møteleder: Stephen Høgeli
10:00 Oppmøte og innsjekk
10:30

Vi går om bord i skipet. Installering i konferansen. Lett servering av wraps,  baguetter og mineralvann.

11:00

Åpning av brukerkonferansen

Stephen Høgeli, IPJ Brukerforeningen

11:15 – 11:45 Nyheter fra IPJ

 • Nye funksjoner i EA driftssentral, datasikkerhet og integrasjon mot andre fagverktøy

Dagfinn Sten, IPJ AS

11:55 – 12:30  

Morgendagens renseanlegg, Huber ser hele bildet fra innløp til utløp.

 • Behovet for forbehandling for at vi skal få et slam uten mikroplast og som lar seg avvanne på en bærekraftig måte.
 • Unngå produksjon av mikroplast på renseanlegget.

Elvis Settnøy, Hydropress Huber AB Avd. Norge

12:30  

Pause med kaffe og frukt

 

12:45 – 13:20 Hommelvik RA, 2 – trinns mekanisk rensing

 • Hvordan prosjekteres og kontrolleres automasjonen til et mekanisk renseanlegg – sett fra maskinleverandørens side?
 • Vil 2-trinns mekanisk rensing fjerne mer mikroplast i avløpsvann?

Anniken Alsos, Nordic Water

13:25 – 14:00  

Hagelin RA, mekanisk avløpsrenseanlegg

 • Anbud, valg av entreprenør, byggeprosess, igangkjøring, drift m.m.

Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune

14:00  

LUNSJ

 

15:00 – 15:35 Hagelin RA, mekanisk avløpsrenseanlegg

 • Byggeprosess, igangkjøring, drift m.m. sett fra leverandørens ståsted.

Raymond Kristoffersen, Aqwa AS

15:45 – 16:15  

Hagelin nye RA, mekanisk avløpsrenseanlegg

 • Automasjon og driftskontroll på anlegget.

Jan Magnar Berg, IPJ AS

16:25 – 17:00  

Hvorfor er det så mye dobbeltarbeid i VA-bransjen?

 • Hvordan effektivisere dokumentering og kontroll av ledningsnettet.

Derek Henry, Dacon AS, Inspeksjonsavdelingen

 17:10   

IPJ Brukerforeningen, Årsmøte 2019

Jfr. egen innkalling til medlemmene.

19:00  

Underholdning i showlounge. Plasser forhåndsreserveres.

Oppmøte kl. 18.30.

20:00 Konferansemiddag og sosialt samvær etter middag

 

Torsdag 28. mars 2019

07:30 – 09:45 Frokost
10:00 – 14:00 I land i Kiel

Byvandring på egenhånd.

14.00 Tilbake på båten,

2 retters lunsjmeny med 1 mineralvann.

15:00 – 19:00 Konferanse dag 2

IPJ går igjennom oppbygging og bruk av driftskontrollanleggets viktigste
komponenter:

 • EA driftssentral
 • Diagramverktøy
 • EA utestasjon
 • EA databank

Dagens kake serveres avslutningsvis

20:30 Kveldsbuffet

 

Fredag 29. mars 2019

07:30 – 09:45 Frokost
10:00 Ankomst Oslo. Vel hjem!

 

Brukerforeningen mottar påmelding og sender samlet bestilling til Color Line, Merk at det er kort frist; 04.02.2019, kl. 08:00.

Seminaravgift, overnatting, dagpakker samt middag etterfaktureres fra IPJ Brukerforeningen.

 • Konferanseavgift medlem Kr 3.000,-
 • Konferanseavgift ikke-medlem: Kr 5.000,-
 • Billett t/r i enkeltlugar inkl. kost pr. person:             Kr 3.900,-

Benytt nedenstående link for påmelding.

https://www.sendregning.no/arrangement/87667

Evt. send mail på post@eanett.no eller ta kontakt med IPJ Brukerforening ved Stephen Høgeli

mob.  959 85 547

NB! Aldersgrenser er 20 år og alle reisende må medbringe gyldig legitimasjon.

Pass er eneste gyldig ID-dokument for nordmenn som reiser til/fra eller i Tyskland.

Disse reglene gjelder uavhengig om du går i land i Kiel eller ikke.

Sist, men ikke minst, sjekk at passet er gyldig.

Du kan lese mer på Brukerforeningens hjemmeside