Ea Driftssentral med Azure

Ea Driftssentral med Azure

Ea Driftssentral v2.23

Ea Driftssentral er nå tilgjengelig i versjon 2.23. Sammen med ny VPN-klient, håndterer oppdateringen endringene som kommer i Windows 10 (versjon 20H2). Vi oppfordrer sterkt til å installere denne versjonen så du opprettholder stabil drift ved Windows-oppgraderinger.

Publisert den 8 / 12 / 2020

Ea Driftssentral versjon 2.23 åpner nye muligheter for deling av data gjennom skytjenester. Vi stiller som et grunnleggende krav i IT-sikkerhet at all lagring av data skal foregå på servere plassert i Norge. Da Microsoft åpnet sin nye Azure servertjeneste «Norway East» i Oslo, var Ea Driftssentral en av de første applikasjoner som tok i bruk denne.

Sterkt økende interesse for reduksjon av lekkasjetap peker mot at 2021 blir et lekkasjeovervåkingens år. Ea Driftssentral versjon 2.23 er rustet for dette gjennom både raskere oppkobling mot flere samtidige anlegg, og muligheter for økt detaljgrad i kurvehåndtering. Som et samlet resultat av disse nyvinningene kan driftssentralens prosessbilder nå presentere analyseverdier fra egen lekkasjerapport sammen med summerte sanntidsverdier for vannmålere i hver enkelt sone.