Ea Driftssentral v2.2x økosystem

Ea Driftssentral v2.2x økosystem

Ea Driftssentral v2.26

Ea Driftssentral er nå tilgjengelig i versjon 2.26. Oppdateringen håndterer nye endringer i Windows. Vi oppfordrer sterkt til å installere denne versjonen så du opprettholder sikkerheten og stabil drift ved Windows-oppgraderinger.

Publisert den 8 / 12 / 2020

Ea Driftssentral versjon 2.26 bygger videre på muligheten for deling av data gjennom skytjenester. Vi stiller som et grunnleggende krav i IT-sikkerhet at all lagring av data skal foregå på servere plassert i Norge. Da Microsoft åpnet sin nye Azure servertjeneste «Norway East» i Oslo, var Ea Driftssentral en av de første applikasjoner som tok i bruk denne.

Sikkerhet og tilgangskontroll
Daglig bruk av tilgangskontroll er blitt sikrere og enklere. Ved å ta i bruk tilgangskontroll kan adgang til ulike typer anlegg tildeles etter arbeidsområder med finmasket presisjon.

Verktøy for lekkasjeovervåking
Sterkt økende interesse for reduksjon av lekkasjetap peker mot at lekkasjeovervåking blir viktigere enn noen gang. Ea Driftssentral versjon 2.26 er rustet for dette gjennom både rask oppkobling mot grupper av anlegg, og muligheter for økt detaljgrad i kurvehåndtering. Som et samlet resultat av disse nyvinningene kan driftssentralens prosessbilder nå presentere analyseverdier fra egen lekkasjerapport sammen med summerte sanntidsverdier for vannmålere i hver enkelt sone.