Vann er vårt viktigste næringsmiddel og stabil vannforsyning er grunnleggende for et fungerende samfunn. Behandling av avløpsvann er kritisk for å bevare et godt miljø. Innovativ IoT-basert driftskontroll gir stabil drift, sikker varsling ved avvik og trygger samfunnskritisk infrastruktur.

 

 

IPJ ER IOT-PARTNER AV TELENOR

 

Sikker kommunikasjon er nerven i et driftskontrollsystem.
IPJ har i samarbeid med Telenor helt siden 1978 levert driftskontroll til vannverk i Norge.

 
IoT løsningsvelger

DRIFTSKONTROLL AV VANN OG AVLØP

Driftskontroll for vann og avløpssystemer dekker et bredt fagfelt. Vannet behandles og transporteres slik at det leveres til forbruker med korrekt kvalitet og forsyningssikkerhet. Avløpsvann må renses før utslipp til resipient uten å forurense miljøet. Et stadig mer ustabilt klima krever ytterligere overvåking, og miljøovervåking sikrer at forurensning kan oppdages før det medfører skader. IPJ er en av norges fremste leverandører innen driftskontroll, et fagfelt som er en viktig del av digitalisering innen norske kommune.

Vannforsyning

Vannkilde
Vannbehandling
Pumpestasjoner og høydebasseng
Vannledningsnett

Avløp

Avløpsledningsnett
Avlastende overløp
Avløpspumpestasjoner
Renseanlegg

Miljø og klima

Vannføring i elver og bekker
Vannkvalitetsmålinger
Nedbør
Luftkvalitet