Ingeniørfirma Paul Jørgensen

Ingvald Ystgaards veg 1A, 7047 Trondheim
7392 4270

Kontakt

IPJ har kontor i Trondheim. Plasseringen er et godt utgangspunkt for å betjene kunder over hele Norge.

Et mobilt bedriftsnett gir deg rask tilgang til alle ansatte, enten direkte eller via vårt sentralbord.

Dagfinn Sten

Daglig leder
975 65 600 dagfinn.sten@ipj.no

Trine Karlsen

Koordinator
958 89 516 trine.karlsen@ipj.no

Jan Magnar Berg

Ingeniør
952 06 300 jm.berg@ipj.no

Ola Bjørnli

Automasjonsingeniør
975 47 840 ola.bjornli@ipj.no

Lars Ole Engelsen

Automasjonsingeniør
957 83 781 lars.ole.engelsen@ipj.no

Per Fikse

Utviklingssjef programvare
951 72 822 per.fikse@ipj.no

Morten Freland

Automasjonsingeniør
481 29 456 morten.freland@ipj.no

Trond Ole Lange

Automasjonsingeniør
476 33 742 trond.lange@ipj.no

Jens Gunnar Olsen

Ingeniør
900 95 020 jg.olsen@ipj.no

Øystein Schjetne

Automasjonsingeniør
942 41 809 oystein.schjetne@ipj.no

Magne Skarsbakk

Automatiseringstekniker
950 41 960 magne.skarsbakk@ipj.no

Maria Solem

Automatiseringstekniker
995 72 700 maria.solem@ipj.no