Installere Ea Driftssentral versjon 2.27

Her er beskrivelsen for å laste ned og installere Ea Driftssentral versjon 2.27

Last ned og installer

Viktig: Brukerkontoen må ha administrator-rettigheter for å utføre installasjonen.
1. Oppdater PCen med de siste sikkerhetspakkene fra Microsoft, og ta backup.
2. Last ned Setup_v227.exe fra www.ipj.no/ned
3. Avslutt alle programmer
4. Kjør Setup_v227.exe, og følg instruksjonene på skjermen. Velg ‘med VPN-klient’, da starter installasjon av VPN-klient automatisk når selve driftssentral-installasjonen er fullført.
5. Når installasjonen er ferdig, start PCen på nytt.
Les videre nedenfor – Igangkjøring.

Igangkjøring

IGANGKJØRING
Refererer til Teknisk oversikt (tilgjengelig som pdf på c:\ipj\dok ).
1. Gå til Windows kontrollpanel, velg kategorien Programmer, og åpne verktøyet Ea Driftssentral.
• Filplassering: Tilpass. Last ned prosessbildene med programmet EaLu.exe.
• Data: Velg riktig datakilde og klikk på knappen Oppsett.
(Hvis du får beskjed om bare lesetilgang – lukk verktøyet, klikk kontrollpanel-snarveien Dataoppsett og bekreft. Klikk så på knappen Oppsett.)
Tilpass database-oppsettet i samråd med den systemansvarlige (normalt: klikk knappene Sett anbefalte verdier, Bruk og Test).
• Programmer: Påse at abonnentkoden er riktig. Verifiser at Versjon oppsett er riktig
(sjekk med andre PCer med Ea Driftssentral, eller spør din IPJ kundekontakt).
Sett opp VPN-klienten til å starte samtidig med Sentral ved å sette Bruk = Auto, og tast inn Site MDAIPJ, Brukernavn og Passord.
• Klikk OK for å lukke kontrollpanel-verktøyet, men behold Windows kontrollpanel åpent.
• Hvis ikke alle anleggene er på nettverk eller mobilt bredbånd: Klikk på kontrollpanel-snarveien Kommunikasjonsoppsett, og legg til minst en modemprofil Default. Test deretter.
2. Start Sentral. Når du starter Sentral første gang blir du bedt om å aktivere. Velg Aktiver nå.
3. Start Sentral igjen, og kontroller at alt fungerer riktig, spesielt oppkobling til anlegg.
4. For å bruke uten Ea Databank-avtale:
• Sett opp automatisk innsamling av data hvis det ikke er gjort tidligere.
• Installer det nye Excel-tillegget.
5. Vurder å sette opp SmsViser.

Systemkrav

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows 8.1.
• Prosessor: Intel-kompatibel 32-bit (x86) eller 64-bit (x64).
• Minne: minst 2 GB.
• Grafikkort og skjerm som kan vise bilder med oppløsning med minst 1024 x 768 punkter.
• Minst 10 GB ledig diskplass.
• For fullt utbytte anbefales tilgang til Internett (minst 1 Mbps).
Generelt er det operativsystemet som er avgjørende for hva som er nødvendig av ressurser.