Miniseminar EA driftskontroll

IPJ brukerforening inviterer i samarbeid med Ingeniørfirma Paul Jørgensen AS (IPJ) til EA driftskontroll miniseminar på Thon Hotel Hammerfest den 11. og 12. oktober 2017.

Publisert den 10 / 07 / 2017

Seminaret retter seg til alle brukere av IPJ driftskontrollanlegg, også de som ikke er medlemmer av foreningen. Det forutsettes ingen grunnkunnskaper, men det legges stor vekt på at både nye og mer erfarne brukere skal ha fullt utbytte av seminaret.

På dag 2 vil deltakerne få guidet befaring på nye Tunellbakken vannbehandlingsanlegg og høydebasseng i Hammerfest kommune.

Miniseminar EA driftskontroll

IPJ Brukerforening er en organisasjon for brukere av driftskontrollsystemer fra Ingeniørfirma Paul Jørgensen AS (IPJ). Foreningen omfatter i dag 57 kommuner og private vannverk. Dette er en selvstendig organisasjon med et eget styre og foreningen utgjør et sentralt bindeledd mellom brukerne og IPJ. Foreningen ønsker å bidra til økt kompetanse i bruk av driftskontrollsystemet slik at brukerne får full nytte av sine investeringer.

IPJ Brukerforening inviterer derfor alle brukere fra nordlige Nordland, Troms og Finnmark til et eget brukerseminar. Seminaret retter seg til alle brukere, også de som ikke er medlemmer av foreningen. Det forutsettes ingen grunnkunnskaper, men det legges stor vekt på at både nye og mer erfarne brukere skal ha fullt utbytte av seminaret.

Onsdag 11. oktober 2017
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:30 Hvem og hva er IPJ Brukerforening
13:30 – 14:00 Firma IPJ og driftskontrollsystemer
14:00 – 18:00 Grunnleggende bruk av driftssentral; Rapporter og trenddiagram; Service på utestasjoner
19:30 Felles middag

Torsdag 12. oktober 2017
08:30 – 09:00 Prosjektinfo nye Tunellbakken vannbehandlingsanlegg og høydebasseng
10:00 – 11:30 Befaring nye Tunellbakken vannbehandlingsanlegg og høydebasseng
12:00 – 13:00 Lunsj/ Avslutning/ Vel hjem!

Brukerforeningen mottar påmelding og sender samlet bestilling til Thon Hotel Hammerfest.
Overnatting faktureres direkte fra hotellet, mens dagpakker for dag 1, dag 2 samt middag faktureres fra IPJ Brukerforeningen. Det er ingen seminaravgift.
• Standard rom pr. døgn Kr 1.345,-
• Dagpakke pr. dag (kaffe mm. inkl. lunsj): Kr 540,-
• Middag pr. person: Kr 395,-

Benytt nedenstående link for påmelding:
Påmelding

NB! Husk å krysse av om du trenger overnatting samt om du/dere skal delta på middag.
Påmeldingsfrist: 08.09.17