Hold tritt med Windows 10 og sikkerhetsutfordringene

Nyheter i Ea Driftssentral v2.19

Ea Driftssentral er nå ute i versjon 2.19.

Publisert den 7 / 12 / 2018

Hold tritt med Windows 10 og sikkerhetsutfordringene

Microsoft leverer to omfattende oppdateringer til Windows 10 hvert år, i tillegg til de sikkerhets-oppdateringene som er nødvendige for å møte utfordringer med datakriminalitet. Ea Driftssentral versjon 2.19 og den tilhørende VPN-klienten støtter fullt ut høstens Windows 10-versjon og gir et sikkert og pålitelig overvåkingssystem. Sikkerheten styrkes ytterligere ved at forbindelsen til Ea Databank nå er kryptert.

Større grupper av anlegg i samme prosessbilde (Multi-Ea)

Sentral håndterer nå prosessbilder med samtidig oppkobling til hele 20 anlegg. Typisk kan dette være nyttig for å sammenstille en lang rekke vannmålere og gi bedre oversikt ved lekkasjeovervåking. Diagramverktøyet Graf har nå ingen begrensning i valg av kurver og man kan fritt velge kurve fra de 20 anleggene.

Studer tilstander i frittstående vindu

I Sentral er vinduet for Alarmtilstander nå gjort frittstående og maksimerbart, slik at man kan studere de gjeldende tilstandene, gå inn på historikken osv., samtidig som driftssentralen ellers har full funksjonalitet.

Hold prosessbildene oppdatert både sikrere og kjappere

Alle installasjonene av Ea Driftssentral holdes ajour med siste utgave av prosessbildene. Med versjon 2.19 overføres prosessbildene fra Ea Databank ca 7 ganger raskere enn tidligere, og med kryptert kommunikasjon.