Dataflyt når Ea Databank er utvidet med Amazon Web Services (AWS)

Dataflyt når Ea Databank er utvidet med Amazon Web Services (AWS)

Nyheter i Ea Driftssentral v2.21

Ea Driftssentral er nå tilgjengelig i versjon 2.21. Fire punkter vi vil trekke fram er datautveksling via nettsky, kartmarkering av tilstander, varsel om utfall og løsrevet verdivindu.

Publisert den 11 / 12 / 2019

Datautveksling via nettsky

Med Ea Driftssentral og Databank kan du nå utveksle data med ulike eksterne leverandører og konsumenter. For eksempel kan verdier fra en ekstern kilde presenteres i et prosessbilde i driftssentralen. Løsningen er basert på et nytt JSON API og den universelt tilgjengelige nettskybaserte infrastrukturtjenesten Amazon Web Services (AWS).

De nye veiene for datautveksling:

  • Data kan leveres til AWS fra Ea Utestasjon, Ea Databank eller ekstern instrumentering
  • Fra AWS kan data hentes til Ea Databank og eksterne systemer
Anlegg med aktiv alarm (t.v.), og anlegg som har falt ut. Begge ikonene i eksemplet har «lest» tilstand.

Kartmarkering av tilstander

Få rask og enkel oversikt over driftstilstanden på utestasjonene med markering i oversiktskartet. Når Tilstandsserver er tatt i bruk, vil ikonet i kartet endres for utestasjoner som har falt ut og utestasjoner som har aktiv alarm.

Tekstmeldinger når en utestasjon har falt ut (1), og når den er tilbake etter utfall (2).

Varsel om utfall

Nå er det mulig å få tekstmelding hver gang en viktig utestasjon har falt ut, altså sluttet å gi livstegn, og når den har kommet tilbake igjen etter utfallet.

Verdivindu med beregnet (virtuell) verdi øverst, fulgt av måleverdiene som inngår.

Løsrevet verdivindu

Ny mulighet for å vise sanntids måleverdier i et eget vindu som kan ligge over andre vinduer. Hvis verdien er en beregnet verdi (satt sammen av andre måleverdier), vises hele rekken av måleverdier som inngår sammen med den beregnede verdien.