Om oss

Ingeniørfirma Paul Jørgensen as (IPJ) har siden 1978 hatt leveranser til norske vann- og avløpsverk som hovedbeskjeftigelse.

Ingeniør Paul Jørgensen etablerte firmaet i 1973 og IPJ har siden 1978 hatt leveranser til norske vann- og avløpsverk som hovedbeskjeftigelse. 120 norske kommuner og private vannverk har nå installert våre driftskontrollsystemer. Det har gjort IPJ til en av Norges fremste leverandører av automasjon og driftskontroll innen kommunalteknikk. Vi har kontor og lager i Trondheim som er en sentral plassering for betjening av kunder over hele landet.

All aktivitet hos IPJ er rettet mot produktutvikling og leveranseprosjekt innen vann, avløp og miljø. Det sikrer våre kunder full oppmerksomhet og vi legger stor vekt på at våre ingeniører skal ha va-teknisk automasjonskompetanse. Våre kunder, vesentlig fra kommunalteknikk, er organisert i en egen Brukerforening. Dette er en brukerstyrt organisasjon som i tillegg til faglige kurs, arrangerer årlig en egen brukerkonferanse for medlemmene. Konferansen er av landets største fagtreff innen driftskontroll for va-faget.

Våre produkter utvikles i nær kontakt med brukerne. Produktene skal være robuste, enkle å benytte og bidra med tekniske løsninger som skal sikre rent vann og miljø.

IPJ er et firma i Ernströmgruppen AB. Ernstrømgruppens forretningsmodell, ”samlet entreprenørskraft”, bygger på fire generasjoners erfaringer av å kombinere det beste fra småselskap; entreprenørånd, engasjement, og effektive beslutningsveier, med det beste fra større selskap, slik som finansiell stabilitet, struktur og erfaringsutveksling. Selskapets virksomheter spenner over alt fra sikkerhetsprodukter for marine applikasjoner, teknisk handel, til leveranse av komponenter og tjenester for energieffektivisering av industrier og eiendom. Ernstrømgruppen består i dag av mer enn 30 selskap med en totalomsetning på rundt 2,5 mrd. SEK og har over 1000 ansatte i Norden og Baltikum.

Brukerforening

IPJ har alltid lagt stor vekt på en direkte kundekontakt. I 1996 bidro firmaet til at det ble etablert en egen forening for brukere av driftskontrollsystemet. IPJ Brukerforeningen er en selvstendig organisasjon med et styre valgt av brukerne og med et eget sekretariat. Hvert år arrangerer Brukerforeningen en 2-dagers konferanse der både driftskontroll og tilhørende funksjonalitet blir presentert.

Whistlelink

Velkommen til vår varslingskanal

For å sikre at IPJ jobber i et sikkert, trygt, rettferdig og transparent miljø, oppmuntrer vi våre ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter til å rapportere mistenkelige hendelser til vår varslingstjeneste hos Whistleblowing Solutions. Ernströmgruppen AB har i samarbeid med Whistleblowing Solutions AB iverksatt en varseltjenestefunksjon som er tilgjengelig for alle konsernets selskaper (whistlelink), der anonyme varslinger kan rapporteres.

Ved å klikke deg inn på ernstromgruppen.whistlelink.com finner du relevant informasjon om hvordan du rapporterer og hvor saken blir håndert. Det er opp til deg hvor mye informasjon du vil legge inn og vi kan garantere anonymitet under hele prosessen. Alle innkommende saker håndteres umiddelbart av selskapet Whistleblowing Solutions, som fungerer som ekstern mottaker for Ernströmgruppens varslerfunksjon.

Alle innmeldinger får et unikt saksnummer og en bekreftelseskode. Denne informasjonen skal brukes til å sende inn tilleggsinformasjon eller motta tilbakemelding i saken, noe som vil skje senest 90 dager etter innme. Whistleblowing Solutions foretar en innledende vurdering av saken for å avgjøre om den er av en slik karakter at den kan håndteres i varslerfunksjonen.