Trondheim sett fra luften

Foto: Trondheim Havn

Oppgradering Trondheim kommune

IPJ oppgraderer driftskontrollanleggene i Trondheim kommune. Etter en omfattende anbudskonkurranse med åtte påmeldte firma, har IPJ inngått en avtale om oppgradering av alle anlegg, framtidig vedlikehold, drift og beredskap. Kontrakten har en ramme på 26 mill.kr.

Publisert den 19 / 09 / 2017

IPJ starter oppgradering av 200 driftskontrollanlegg i Trondheim kommune. Etter en omfattende anbudskonkurranse med åtte påmeldte firma, har IPJ inngått en avtale om oppgradering av alle anlegg, framtidig vedlikehold, drift og beredskap. Kontrakten har en ramme på 26 mill.kr.

IPJ leverte det første driftskontrollanlegget for vannforsyning til Trondheim kommune i 1978 og har siden den gang bygd ut driftskontrollsystemet kontinuerlig. Driftskontrollsystemet omfatter i dag anlegg for fagområdene vannproduksjon, vannledningsnett, avløpsnett og avløpspumpestasjoner. Gjennom avtalen vil alle anlegg bli oppgradert til siste versjon av utestasjon type EA6, bredbåndsbaserte kommunikasjonsløsninger og alle større anlegg bestykkes med lokale panel PCer med full driftssentralfunksjonalitet.

Det er lagt stor vekt på sikkerhet i løsningen. All tilgang til anleggene styres gjennom en egen brukerspesifikk tilgangskontroll og brukeraktivitet logges. Alle driftsdata legges til en skyløsning for rapportering og integrering med øvrige fagverktøy innen vann og avløp.

En så omfattende levering vil generere videreutvikling både av kompetanse og produkt og vil derfor komme alle kunder til stor nytte.
Foto: Trondheim Havn