Sikkerhetskultur i vann og kraftsektorene

Norsk senter for informasjonssikring NorSIS har gjennomført en kartlegging av sikkerhetskulturen i vann og kraftsektoren. Det er første gang at det er gjennomført en undersøkelse med dette omfanget i disse sektorene.

Publisert den 11 / 12 / 2019

Informasjonssikkerhet er en viktig del av et velfungerende driftskontrollanlegg. Gjennom en rekke foredrag og kurs har IPJ bidratt til økt fokus på temaet. Norsk senter for informasjonssikring NorSIS har etter en kartlegging av sikkerhetskulturen i kraftsektoren og vannsektoren, utarbeidet en rapport i samarbeid med NORCE. Det er første gang at det er gjennomført en undersøkelse med dette omfanget. IPJ deltok da rapporten ble presentert av NorSIS, Norsk Vann, Energi Norge og SINTEF.

Utdrag fra rapportens innledning:

«Med sikkerhetskultur mener vi våre felles verdier, holdninger, normer, kunnskaper og handlinger som i sum beskytter oss mot fare. Sikkerhetskulturen skal gjøre både den enkelte, og virksomheten mer robuste mot trusler og feil som kan oppstå …

Å kartlegge sikkerhetskulturen i virksomheter er et viktig verktøy for å kunne oppdage om organisasjonen har noen utfordringer en bør ta tak i, og om det pågående sikkerhetsarbeidet har ønsket effekt på de ansattes holdninger og handlinger.»

«En del av resultatene fra denne kartleggingen er planlagt brukt som grunnlag for videre datainnsamling i et større NORCE-ledet forskningsprosjekt i de to sektorene. Dette prosjektet ønsker å studere organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer for risikostyring i kritisk infrastruktur knyttet til den økende konvergensen mellom cybersikkerhet og fysisk sikkerhet, hvor inkorporering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i industrielle kontrollsystemer har ført til økt sårbarhet».

Rapporten finner du her Sikkerhetskultur i vann og kraftsektorene

Vi anbefaler også NorSIS hjemmesider for informasjon om trusler og råd om forebygging og hjelp.